• Afscheid Jos & Joke

    5 mei 2022
  •  Helaas gaan Jos & Joke van Voorn ons verlaten. Na 40 jaar klaar te hebben gestaan voor al onze leden en alle gasten gaan ze terecht van hun “pensioen” genieten. Dat verdient uiteraard een mooi afscheid. Op 10 juni van 16.00-19.00 uur zullen we daarom een receptie organiseren waarbij alle leden, sponsoren, relaties en iedereen die nog eens wil proosten op Jos & Joke welkom is. Wil je komen, stuur dan even een mailtje naar suzan.nieuwenhuizen@svhouten.nl zodat we weten op hoeveel gasten we mogen rekenen. Je ontvangt dan ook meer informatie.

    Bestuur sv Houten