• Algemene ledenvergadering 11 december 2023

  26 nov 2023
 • Houten, 24-11-2023 

  Betreft: uitnodiging Algemene Ledenvergadering S.V. Houten  

  d.d. 11 DECEMBER 2023 

   

  Aan de erevoorzitter, ereleden, leden van verdienste en leden 

  Het bestuur van S.V. Houten nodigt u hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal worden  op maandag 11 DECEMBER 2023. 

  De aanvang is om 20.00 uur en zal worden gehouden in de kantine van S.V. Houten. De agenda kunt u hier inzien

  Indien u verhinderd bent ontvangen wij graag een bericht van verhindering op  e-mailadres 
  bestuur@svhouten.nl 

   
  Op dit e-mailadres kunt u tevens de vergaderstukken opvragen die dan 
  per e-mail aan u zullen worden verzonden. 

  Wij hopen u te mogen begroeten 

   

  Met vriendelijke groet 

  Het bestuur van S.V. Houten 

  Namens deze, 

  John Vermeulen 
  secretaris