• Contributie

  Hieronder vindt u de informatie over de contributie voor het seizoen 2023-2024.

  Wilt u komend seizoen niet meer spelen dan dient u dit schriftelijk op te zeggen voor 15 juni. Wanneer u niet opzegt bent u verplicht de hele contributie voor het nieuwe seizoen te betalen.

  S.V. Houten zal facturen zoveel mogelijk per email versturen aan de leden. Wilt u voor een juiste correspondentie het email adres doorsturen aan de S.V. Houten.

  Korte toelichting

  De contributie-indeling geschiedt per leeftijdscategorie. Voor de jeugd selectie-elftallen geldt een selectietoeslag.

  De contributie is inclusief een bedrag van € 10,00 om een voorziening op te bouwen voor de verhuizing naar een nieuw sportpark. Dit is een besluit van de ALV van 20 mei 2019.                                                                                                                                           

  Senioren (spelend)

  voor 01-01-2005

  € 297,50

  Senioren 7*7

   

  € 153,00

  Walking Football

   

  €   81,50

  Trainende leden

   

  € 153,00

   

   

   

  Jeugd O19, O18

  (Geboortedatum 01-01-2005 t/m 31-12-2006)

  € 272,50

  Jeugd O17, O16

  (Geboortedatum 01-01-2007 t/m 31-12-2008)

  € 261,50

  Jeugd O15, O14

  (Geboortedatum 01-01-2009 t/m 31-12-2010)

  € 248,00

  Jeugd O13, O12

  (Geboortedatum 01-01-2011 t/m 31-12-2012)

  € 236,00

  Jeugd O11, O10

  (Geboortedatum 01-01-2013 t/m 31-12-2014)

  € 224,00

  Jeugd O9, O8

  (Geboortedatum 01-01-2015 t/m 31-12-2016)

  € 213,00

  Blauwe Mini's

  (Geboortedatum 01-01-2017 t/m 31-12-2018)

  € 134,50

  Blauwe Mini’s

  (Geboortedatum na 01-01-2019)

  €   85,00

   

   

   

  Donateurs

   

  €   32,50

  Niet spelende leden

   

  € 139,00

   

   

   

  Selectietoeslag

   

  O18-1, O17-1, O16-1, O15-1, O14-1, O13-1, O13-2 (jongens boven- en middenbouw)

  € 85,00

  Geen teams (jongens onderbouw)

  € 42,50

   

   

   

  Administratiekosten

   

  Boete bij te laat betalen

  € 15,00

  Inschrijfkosten nieuwe leden

  € 15,00

 • Betalen via automatische incasso

  Automatische incasso is een gemakkelijke manier van betalen voor jou en ook voor ons.

  Nieuwe leden zijn verplicht om de contributie met incasso te betalen. Hiervoor dien je het machtigingsformulier in te vullen en te retourneren (email naar jos.zwambach@svhouten.nl).

  N.b. Wanneer je ons al gemachtigd hebt hoef je niet opnieuw een formulier voor automatisch incasso af te geven.

  Het bestuur heeft ervoor gekozen om de leden tegemoet te komen bij het innen van de contributie. De contributies en selectietoeslagen voor leden met automatisch incasso worden in 4 gelijke termijnen afgeschreven. Dit gebeurt rond 1 augustus, 1 oktober, 1 januari en 1 april.

 • Betalen per factuur

  Als u niet van automatisch incasso gebruik maakt, betaalt u per factuur. Let wel op dat u op tijd betaalt. Wij sturen u de factuur voor de contributie eind juli toe. De volledige contributie dient betaald te zijn voor 1 september van het lopende seizoen. Indien op die datum de contributie niet is bijgeschreven op de rekening van S.V. Houten, geldt een boete van € 15,00. Bij het overmaken via internetbankieren s.v.p. het lidmaatschapsnummer en factuurnummer vermelden, evenals de naam van degene voor wie u betaalt.

  Wij zullen komend seizoen weer scherp sturen op tijdige inning van de contributiegelden. Bij niet tijdige betaling zullen de betreffende leden geschorst worden tot de contributies betaald zijn.

 • U-pas regeling, Stichting Leergeld Houten

  S.V. Houten heeft een contract met de Stichting U-pas. De U-pas is een pas voor mensen met een laag inkomen, waarmee u activiteiten kunt doen. Heeft u het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de U-pas regeling en wilt u hier ook het komende seizoen gebruik van maken dan dient een kopie van de pas naar de vereniging op te sturen.  Dit kan per mail (of per post) naar jos.zwambach@svhouten.nl. Ook wanneer u voor het eerst van de U-pas regeling gebruik wilt maken dient u een kopie van de pas naar de vereniging op te sturen.

  Ook heeft de SV Houten een samenwerking met de Stichting Leergeld Houten. Leergeld Houten helpt kinderen uit gezinnen met geldzorgen. We verwijzen u naar de site https://www.leergeldhouten.nl/ voor alle details en aanmelding.

  Wanneer u in het bezit bent van een U-pas dan kunt u het beste in eerste instantie contact opnemen met de Stichting Leergeld Houten omdat de gemeente Houten het budget voor de U-pas heeft beperkt en deze onvoldoende is om de volledige contributie te betalen.

 • Vragen

  Voor vragen kunt u contact opnemen met de ledenadministratie: Jos Zwambach (jos.zwambach@svhouten.nl) of met de penningmeester Susan Bolander (penningmeester@svhouten.nl).