• Contributie

  Bijgaand vindt u de informatie over de contributie voor het seizoen 2020-2021.

   

  Wilt u komend seizoen niet meer spelen dan dient u dit schriftelijk op te zeggen voor 15 juni. Wanneer u niet opzegt bent u verplicht de hele contributie voor het nieuwe seizoen te betalen.

   

  Korte toelichting
  De contributie-indeling geschiedt per leeftijdscategorie. Voor de selectie-elftallen geldt een opleidingstoeslag.

   

  De contributie is inclusief een bedrag van €10 om een voorziening op te bouwen voor de verhuizing naar een nieuw sportpark.
  Dit is een besluit van de ALV van 20 mei 2019                                                                                                                                                 

   

  Opleidingstoeslag:
  De opleidingstoeslag dient er voor de opleiding van jongens in selectie-elftallen te kunnen financieren.
  Veelal zal in de bovenbouw een gediplomeerde trainer een vrijwilligersvergoeding van circa €1500 ontvangen.
  Als het selectie-elftal dan 20 namen op de lijst heeft is deze vergoeding gefinancierd door 20*75.
  In de onderbouw is dit circa €750, dus 20*37,5.

   

   

  seizoen 20/21

  Senioren (spelend)

  voor 01-01-2002

  €265,00

  Senioren 7*7

   

  €135,00

  45+ competitie 7*7

   

  €265,00

  Walking Football

   

  €72,00

  Trainende leden

   

  €135,00

   

   

   

  A-junioren (O19, O18)

  (Geboortedatum 01-01-2002 t/m 31-12-2003)

  €235,00

  B-junioren (O17, O16)

  (Geboortedatum 01-01-2004 t/m 31-12-2005)

  €225,00

  C-junioren (O15, O14)

  (Geboortedatum 01-01-2006 t/m 31-12-2007)

  €214,00

  D-pupillen (O13, O12)

  (Geboortedatum 01-01-2008 t/m 31-12-2009)

  €204,00

  E-pupillen (O11, O10)

  (Geboortedatum 01-01-20010 t/m 31-12-2011)

  €193,00

  F-pupillen (O9, O8)

  (Geboortedatum 01-01-2012 t/m 31-12-2013)

  €183,00

  Blauwe Mini's

  (Geboortedatum 01-01-2014 t/m 31-12-2015)

  €116,00

  Blauwe Mini's

  (Geboortedatum na 01-01-2016)

  €30,00

   

   

   

  Niet spelende leden

   

  €135,00

   

  Donateurs

   

   €32,50

  Opleidingstoeslag

   

  O19-1, O18-1, O17-1, O16-1,  O15-1, O14-1 (jongens)

  €75,00

  O13-1, O13-2, O12, O11-1, O11-2, O10-1, O10-2, 09-1, 09-2, O8-1, O8-2 (jongens)

  €37,50

   

   

   

  Administratiekosten

   

  Boete bij te laat betalen

  €15,00

  Administratiekosten bij geen gebruik automatische incasso

  €15,00

  Inschrijfkosten nieuwe leden

  €15,00

 • Betalen via automatische incasso

  Automatische incasso is een gemakkelijke manier van betalen voor jou en ook voor ons. Daarnaast scheelt het u € 15,- per lid.
  Nieuwe leden zijn verplicht om de contributie met incasso te betalen. Hiervoor dien je het machtigingsformulier in te  
  vullen en te retouneren.

  N.b. Wanneer je ons al gemachtigd heeft hoef je niet opnieuw een formulier voor automatisch incasso af te geven.

  Het bestuur heeft ervoor gekozen om de leden tegemoet te komen bij het innen van de contributie. De contributies en opleidingstoeslagen voor leden met automatisch incasso worden in 4 gelijke termijnen afgeschreven. Dit gebeurt rond 1 juli, 1 oktober, 1 januari en 1 april.

 • Betalen per factuur

  Als u niet van automatisch incasso gebruik maakt, betaalt u per factuur. Let wel op dat u op tijd betaalt. Wij sturen u de factuur voor de contributie begin juli toe. De volledige contributie dient betaald te zijn voor 1 augustus van het lopende seizoen. Indien op die datum de contributie niet is bijgeschreven op de giro van S Houten, geldt een boete van € 15,00. Bij het overmaken via internetbankieren s.v.p. het lidmaatschapsnummer en factuurnummer vermelden, evenals de naam van degene voor wie u betaalt.

  Wij zullen komend seizoen weer scherp sturen op tijdige inning van de contributiegelden. Bij niet tijdige betaling zullen de betreffende leden geschorst worden tot de contributies betaald zijn.

 • U-pas regeling

  S.V. Houten heeft een contract met de Stichting U-pas. De U-pas is een pas voor mensen met een laag inkomen, waarmee u activiteiten kunt doen. Heeft u het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de U-pas regeling en wilt u hier ook het komende seizoen gebruik van maken dan dient een kopie van de pas naar de vereniging op te sturen.  Dit kan per mail (of per post) naar jos.zwambach@svhouten.nl. Ook wanneer u voor het eerst van de U-pas regeling gebruik wilt maken dient u een kopie van de pas naar de vereniging op te sturen.

  SV Houten zal facturen zoveel mogelijk per email versturen aan de leden. Wilt u voor een juiste correspondentie het email adres doorsturen aan de SV Houten.

  Vragen
  Voor vragen kunt u contact opnemen met de ledenadministratie: Jos Zwambach (jos.zwambach@svhouten.nl) of met de penningmeester Susan Bolander (penningmeester@svhouten.nl).