• Contributie 2020 - 2021

  24 jun 2020
 • Voor het nieuwe seizoen 2020-2021 heeft het bestuur besloten de
  contributie gelijk te houden aan het afgelopen seizoen. Zie voor een overzicht van de contributies de websitepagina ledeninformatie.

  In het nieuwe seizoen zijn we overgestapt naar een ander systeem voor het innen van de contributies. Bij een automatische incasso zou het kunnen zijn dat de bank u hiervan een melding geeft.
  We zullen met het nieuwe systeem o.a. meer gebruik gaan maken van communicatie via
  e-mails. Wanneer u een nieuw email adres heeft of andere gegevens zijn gewijzigd dan kunt u dit doorgeven aan de ledenadministratie ledenadministratie@svhouten.nl
  Verder zal er niet veel veranderen en zijn de spelregels voor het betalen van de contributie gelijk gebleven.

  Voor de incasso geld dat deze weer in 4 delen wordt geincasseerd, en wel op 1 
  jul, 1 okt, 1 jan en 1 apr. Het nieuwe systeem werkt met kwartalen en het eerste kwartaal is het eerste kwartaal in het seizoen en dus de contributie inning op 1 juli