• Contributie 2021-2022

    1 jul 2021
  • Het bestuur van S.V. Houten heeft de contributies voor het seizoen 2021-2022 vastgesteld. Deze zijn te bekijken op Contributie | S.V. Houten De contributies voor het nieuwe seizoen zijn voor de senioren niet verhoogd, voor de jeugd is een lichte verhoging doorgevoerd.

    Bij het betalen van de contributie via incasso zal de eerste termijn niet op 1 juli plaatsvinden maar op 1 augustus. De overige inningsdatums (1 oktober, 1 januari en 1 april) blijven zoals ze waren.

    Het bestuur.