• Dankwoord van Nico van Slegtenhorst

  21 mei 2019
 • Beste leden, sponsoren, technische staf en ouders,

  Maandag 20 mei tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) heb ik mijn functie van Algemeen Voorzitter van SV Houten overgedragen aan Udo Delfgou.

  In totaal heb ik bijna veertien seizoenen het vertrouwen van jullie allemaal gehad en daar ben ik absoluut dankbaar voor. Natuurlijk doe je niets alleen en daarom ben ik de overige bestuursleden enorm veel dank verschuldigd. Voor de samenwerking om de vereniging organisatorisch en qua voetbal organisatie te brengen waar deze nu staat. Een ieder die actief is of dit nu als technisch manager, trainer, gastheer, scheidsrechter, leider of in welke functie dan ook, bedankt voor jullie inzet en betrokkenheid.
  Tijdens de ALV hebben naast mijn vertrek nog enkele mutaties op bestuurlijk niveau plaatsgevonden.

  • Secretaris John Vermeulen is opgevolgd door Marc Borlee in deze functie
  • Gert Wildvank Voorzitter Sponsorcommissie is gestopt
  • Wim Leijdens Voorzitter Seniorencommissie is gestopt 

  Het nieuwe Dagelijks Bestuur bestaat nu uit;

  • Udo Delfgou   Algemeen Voorzitter
  • Marc Borlee    Secretaris
  • Peter Krijnen  Penningmeester

  Als afsluiting van mijn periode als Algemeen Voorzitter was het leuk en ook een trots moment om nog eenmaal Leden van Verdienste te mogen benoemen. En met trots op alles wat zij al betekend hebben voor SV Houten en nog gaan betekenen zijn de volgende leden benoemd tot Lid van Verdienste.

  • John Bergman Wedstrijdsecretaris & Scheidsrechter
  • Ron van der Noort Al 24 jaar trainer en leider
  • Jochem van der Leur Organisator Voetbalkamp SV Houten Coördinator Schoolvoetbaltoernooi vanuit SV Houten

  Als laatste wens ik het nieuwe Dagelijks Bestuur heel veel succes maar vooral plezier in het leiden van onze schitterende vereniging.
  Nogmaals allemaal dank voor de jarenlange samenwerking,

  Nico van Slegtenhorst