• Eddie Levering vertrekt per direct als trainer Heren 1

    30 mrt 2024
  • Beste allen,

    Gisteren heeft onze hoofdtrainer van Heren1, Eddy Levering, het bestuur verzocht zijn contract per direct te ontbinden. Wij hebben dit gehonoreerd, maar betreuren uiteraard deze situatie. Wij willen Eddy heel
    veel succes wensen voor de toekomst. De komende dagen zullen wij als bestuur een besluit nemen voor de invulling van het restant van dit seizoen en voor volgend seizoen.

    Namens het bestuur, Udo Delfgou.