• Uitnodiging Algemene Ledenvergadering SV Houten

  23 nov 2019
 • Geachte (ere)leden en leden van verdienste van SV Houten,

  Namens het bestuur van SV Houten nodig ik u van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van SV Houten.
  Zoals aangegeven zal de Algemene Ledenvergadering worden gehouden op maandag 9 december a.s., in de kantine van SV Houten. De vergadering begint om 20.00 uur.

  Namens het bestuur van SV Houten spreek ik de wens uit u te mogen begroeten tijdens deze vergadering.

  Bijgaand treft u de agenda aan voor deze vergadering.

  Voor inzage in het financieel jaarverslag kunt u tot 5 dagen vóór deze vergadering contact opnemen met de penningmeester Peter Krijnen, dit door een e-mail te sturen naar penningmeester@svhouten.nl.

  Bericht van verhindering kunt u per e-mail doorgeven via het e-mailadres bestuur@svhouten.nl.

  Met vriendelijke groet,
  het bestuur van SV Houten

  namens deze,

  Marc Borlee, secretaris

   

  AGENDA:

  1. Opening door de Algemeen Voorzitter
  2. Ingekomen stukken betreffende deze vergadering
  3. Notulen A.L.V. d.d. 20 mei 2019
  4. Financieel Jaarverslag 2018-2019
  5. Bestuurswisseling

  Penningmeester Peter Krijnen stelt zijn functie ter beschikking en treedt daarmee af als penningmeester. 
  Het bestuur draagt Susan van Bochove-Bolander voor als kandidaat penningmeester.
  Tegenkandidaten kunnen zich, voorzien van een steunbetuiging van minimaal drie leden, uiterlijk 18 november 2019, aanmelden bij het secretariaat, op e-mailadres bestuur@svhouten.nl

  6. Mededelingen bestuur - samenstelling algemeen bestuur
  7. Rondvraag
  8. Sluiting