• Uitstel Algemene Ledenvergadering 14 Juni a.s.

    11 jun 2021
  • Beste leden,

    Daar wij helaas nog niet in het bezit zijn van alle financiële stukken m.b.t. het kunstgrasveld en de verlichting en daardoor de leden niet optimaal kunnen informeren hebben we besloten om de ledenvergadering van maandag 14 juni a.s. uit te stellen naar een nog te bepalen datum.

    Zodra deze stukken wel in ons bezit zijn zullen wij op de kortst mogelijke termijn een nieuwe vergadering beleggen.

    Het bestuur van S.V. Houten