• Update Corona en contributie

  7 apr 2020
 • Beste leden,

  Het is inmiddels een week geleden dat bekend werd dat het voetbalseizoen er op zit en dat de maatregelen in ieder geval t/m 28 april verlengd zijn. Hoe de periode er daarna voor ons uitziet weten we nog niet, maar de verschillende scenario’s hebben we in beeld gebracht met de bijbehorende consequenties. Daar willen we jullie graag in meenemen, vandaar deze update.

  Als bestuur hebben we gisteren via een videocall overleg gevoerd over de gevolgen die deze crisis heeft voor ons als club. Om te beginnen de financiële consequenties en besluiten;

  Door de sluiting van het sportpark missen we de opbrengsten van de kantine vanaf 12 maart. Daar komt nog bij dat dit normaal gesproken de beste maanden zijn. Dit zorgt voor een derving van bijna € 100.000. De leveranciers denken goed met ons mee, zo kunnen bijvoorbeeld de aangebroken tanks bier straks omgeruild worden voor “verse” voorraad. Daarnaast maken we als club ook gebruik van de steunmaatregelen die er zijn; vanuit de overheid zijn er de TOGS (eenmalige bijdrage) en compensatie van loonkosten (NOW). De KNVB heeft toegezegd de rest van het seizoen geen bijdrage meer te incasseren en we zijn ook met de gemeente in overleg over de huur. Tenslotte bekijken we ook welke vrijwilligersvergoedingen we nog kunnen uitbetalen over het laatste kwartaal van het seizoen nu alles stil ligt. Met deze besluiten denken we dat we de schade voor het grootste gedeelte kunnen compenseren met als doel ook het volgend seizoen op een financieel gezonde manier te kunnen starten.

  Voor de contributie betekent dit dat we geen restitutie zullen verlenen over het lopende seizoen. We begrijpen de vragen hierover, maar doen we dat wél, dan zouden we als club in grote financiële problemen komen die de continuïteit zouden kunnen schaden. We hebben hier contact over gehad met collega-verenigingen, de KNVB en de overheid en daarmee volgen we ook het algemene beleid wat door clubs in Nederland gevoerd wordt. Bovendien heeft minister Koolmees juist de leden opgeroepen om vooral de lidmaatschapsgelden aan clubs te blijven voldoen om de continuïteit niet in gevaar te brengen.

  Zoals al vaak gezegd, we zullen dit samen moeten oplossen en dat geldt ook voor onze club. Als we als leden, sponsoren, ouders, vrijwilligers en bestuur de handen ineenslaan dan lukt ons dat. We hebben als bestuur er alle vertrouwen in dat we hiermee de toekomst van onze mooie vereniging veilig stellen.

  Ondertussen zijn we ook al volop bezig met de voorbereidingen richting volgend seizoen qua teamsamenstellingen, trainers etc. Allemaal op afstand, maar dat gaat zeker door. Rond 1 mei zal daar meer duidelijkheid over komen.

  Heb je over bovenstaande vragen mail ze dan naar bestuur@svhouten.nl

  Tot slot; houd afstand, zorg goed voor elkaar en blijf gezond!

  Namens het bestuur,
  Udo Delfgou

  Algemeen voorzitter