• Bestuur S.V. Houten

    Het dagelijks bestuur van S.V. Houten geeft leiding aan de vereniging. De bestuursleden geven sturing aan commissies en zijn zo min mogelijk bezig met uitvoerende zaken. Het bewaken van cultuur en visie zijn belangrijke thema’s waar het bestuur zich mee bezig houdt. Daarnaast vormen het maken van nieuw beleid en het ontwikkelen van nieuwe plannen een steeds doorlopend proces.

    Algemene mailbox bestuur S.V. Houten: bestuur@svhouten.nl

  • Algemeen voorzitter

    Udo Delfgou

    bestuur@svhouten.nl

    • Leiding geven aan en toezicht houden op de vereniging
    • Kantinezaken
    • Accommodatiezaken
    • Commerciele zaken:
    • Sponsoring
    • Business club
    • Communicatie
    • Vrijwilligers
  • Secretaris

    John Vermeulen

    secretaris@svhouten.nl

    • Correspondentie
    • Beheren van officiële documenten
    • Wedstrijdzaken (Tuchtzaken, Wedstrijdsecretariaat, Scheidsrechterscommissie)
    • Statuten
  • Penningmeester

    Susan Bolander

    penningmeester@svhouten.nl

    • Beheren van de geldmiddelen van de vereniging
    • Ledenadministratie
    • Kleding en materiaalbeheer

  • Bestuurslid voetbalzaken

    Marc Borlee

    marc.borlee@svhouten.nl

    Voetbalzaken:

    • Seniorenteams
    • Jeugdteams
    • Blauwe Mini's
    • HJO en coördinatoren
    • Trainers
    • Medische staf
    • Interne- en externe scouting / BVO's
    • Stagiaires
  • Accomodatiezaken

    Functie Naam E-mailadres
    Voorzitter Accomodatiezaken John Dons johnrdons@gmail.com
  • Communicatie

    Functie Naam E-mailadres
    Website Patrick van Buuren  webmaster@svhouten.nl
    Social Media Ian Mulder  
  • Vertrouwenscontactpersoon

    Functie Naam E-mailadres
    Vertrouwenscontactpersoon (VCP) Patrick van Buuren vcp@svhouten.nl