• Teamsponsoring bij SV Houten

  Met ruim 1.000 spelende leden en ruim 75 voetbal teams is er bijna altijd wel een mogelijkheid om teamsponsor te worden. Voor het team waar je zoon of dochter inspeelt of het team waar een van je medewerkers of jij zelf misschien wel in speelt.
  S.V. Houten vindt het van belang dat wij onze, maar ook jouw belangen hierin goed onderhouden en je recht geeft op de nodige aandacht en exposure als tegenprestatie voor de sponsoring.
  Omdat we ook de belangen van onze overige sponsoren optimaal en eerlijk willen dienen en willen voorkomen dat we geen grip meer hebben op het gebruik van het S.V. Houten merk en/of logo is sponsoring alleen toegestaan na overleg met de sponsorcommissie.

  S.V. Houten gaat de sponsor daar geen extra bijdrage voor vragen, maar natuurlijk hopen wij dat de sponsor ook nog mogelijkheden ziet om S.V. Houten extra te ondersteunen. En daar zijn diverse mogelijkheden in. Wij informeren de sponsor graag over de mogelijkheden van reclamebord tot Businessclub lid.

  Als teamsponsor ontvangt u van ons het volgende:

  * Informatieformulier om ons te voorzien van uw bedrijfsinformatie en beeldmerk.
  * Vermelding beeldmerk op de teampagina en op www.svhouten.nl
  * Jaarlijks een uitnodiging voor een sponsorevenement bij SV Houten

  Zijn er meerdere sponsors per team dan is dat geen enkel probleem en ontvangt iedere sponsor bovenstaande aandacht.

  Om vervelende situaties te voorkomen geldt een meldingsplicht bij de sponsorcommissie sponsoring@svhouten.nl. Met een aantal sponsoren die rechtstreeks aan S.V. Houten verbonden zijn bestaan afspraken die een bepaalde mate of volledige exclusiviteit garanderen.
  Mocht een verzoek tot teamsponsoring tot conflicterende belangen leiden met bestaande sponsoren, dan kunnen wij een verzoek afwijzen, maar wij proberen in overleg met de betrokkenen altijd tot een oplossing te komen.
  Daarom een vriendelijk verzoek om vooraf de sponsorplannen ter goedkeuring voor te leggen. Je loopt anders het risico dat wij het dragen van bepaalde sponsoruitingen niet toe staan.